We are a modelling agency with an innovative approach to managing model’s careers. Our many years of experience on this market plus our  selective and innovative approach to models , allows us to lead the way with our young models’s  careers. Our model’s careers come first with us. We are the face of  the best of  Polish and Foreign models and we have good ties with both Polish and International clients.  


Biuro oraz adres do korespondencji:
Chili Models sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/149
00-116 Warszawa

Dane do faktury:
Chili Models sp. z o.o.
ul. K. I. Gałczyńskiego 3 lok. 1
00-362 Warszawa
KRS: 0000665155
NIP: 6572928611
REGON: 366630393

    Name
    Phone or E-mail
    Message
    Chili Models sp. z o.o. z siedzibą w 25-310 Kielce, Kościuszki 16/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Kielce w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665155, numer NIP: 6572928611, REGON: 366630393